Utveckla dina färdigheter med att skriva anbud

Vill du bli bättre på att skriva anbud? Vet du hur du får ditt företag att bli kundens önskade leverantör? Vill du lära dig hur man planerar, lägger upp och leder en anbudsprocess? Vet du vad som kännetecknar ett vinnande anbud – och hur man gör? Det du lär dig kan du tillämpa på alla sorters säljdokument.

Det går att utveckla sina färdigheter med att skriva anbud. Det är ett hantverk som går att lära sig!

Våra utbildningar bygger på Shipleys praktiska metoder som i mer än 45 år har lagt grunden till vår undervisning och vårt arbete som anbudskonsulter. I Norden har vi utbildat fler än 6 000 personer i hur man skriver vinnande anbud. Det gör oss till Nordens största utbildare på anbudsskrivning.

Kontakta oss för mer information. Eller ring oss på 010-3300 008!

Awesome. I Have It.

Your couch. It is mine.

I'm a cool paragraph that lives inside of an even cooler modal. Wins!