Strukturerat anbudsarbete för att vinna fler upphandlingar

Satsar du på att lämna anbud, en must-win affär, utan att ha alla resurser eller kompetenser tillgängliga? Behöver du anbudsstöd för att skriva ett komplett svar på upphandlingen? Ingår anbudsarbete som en naturlig del i ert säljarbete? Vet du varför ni vinner vissa av era anbud, men inte alla? Behöver du anbudshjälp för att komma igång?

Med rätt strukturerat anbudsarbete vinner du fler anbud. En god överblick över kommande upphandlingar och insikt i kundens situation ger goda förutsättningar för att skriva vinnande anbud. Att börja skriva anbud när upphandlingen är publicerad ger inte rätt förutsättningar för att få kontraktet. Därför handlar det om att börja i tid och ta fram en säljstrategi i god tid.

Med en vinnande säljstrategi blir du kundens önskade leverantör

Pil

Upplever du att kraven och villkoren i upphandlingen är svåra att möta? Tycker du att det inte finns möjlighet för ditt företag att erbjuda den bästa lösningen för kunden? Skriver ni anbud där ni inte är helt insatta i vilka behov som finns eller den bakomliggande orsaken till upphandlingen? Känner ni era konkurrenter så väl att ni vet vilka styrkor och svagheter de kommer att ha i sina anbud?

Framgångsrika företag påverkar kunden långt i förväg innan upphandlingskraven är satta. Ibland hjälper de även till med att formulera kraven. Genom dialog med kunden innan upphandlingen blir offentlig ökar ni era chanser att vinna. När kraven väl är satta är de svåra att ändra.

Shipleys anbudsstöd hjälper ert företag att bli leverantören som kunden vill ha

Med ett strukturerat arbetssätt, dialog med kunden och analyser av kundens situation och konkurrenterna tar vi tillsammans fram er säljstrategi för att vinna upphandlingen. Målet är att ni ska bli leverantören som kunden helst vill ha, den önskade och valda leverantören. När ni sitter på den positionen kan ni skriva ett kundfokuserat anbud som ökar era chanser att vinna affären.

Shipleys kunder ökar sina möjligheter att vinna genom att arbeta fram en säljstrategi för varje anbud. Shipley har en win-rate på 86 % på anbud där vi har tagit fram en säljstrategi innan upphandlingen och även varit delaktiga med att skriva själva anbudet. Kontakta oss för mer information!

 

Anbud som uppfyller kundens krav vinner

 Matris

Upplever du krav på att ert företag måste vinna upphandlingen, men saknar både tillräckligt med tid, rätt resurser, kompetens eller verktyg för att göra det?

Anbud är ofta krävande säljdokument med avsevärd tids- och arbetspress på organisationen. För att kunna ge rätt förutsättningar och ta fram ett anbud som beskriver hur er lösning ger kunden större värde än konkurrenternas, krävs ett omfattande arbete. En noggrann planering ska till för att säkra att anbudet tas fram enligt de vinnande anbudsprinciperna. Motivatorer är det som driver kunden till att upphandla och köpa. För att skriva ett riktigt bra anbud måste du förstå kunden och de bakomliggande drivkrafterna. De hjälper vi dig med genom Shipleys anbudsstöd.

Shipley erbjuder ett konkret skräddarsytt anbudsstöd till alla moment som krävs för att ta fram ett must-win anbud. Vi är världens ledande konsultbolag med att planera och skriva anbud. Våra metoder och verktyg har utvecklats väsentligt under de 45 åren vi har tagit fram tusentals anbud runt om i världen. Vi har erfarenhet från de flesta branscher och vi har arbetat i alla olika roller som ingår i ett anbudsteam, t ex Bid Manager, anbudsskribent, granskare, etc.

Våra kunder får ökade vinstchanser när Shipley anlitas i processen med att utforma anbudet. Våra anbudsspecialister har mer än 25 års erfarenhet inom sälj, affärsutveckling och anbudsarbete. Vill du veta mer, maila eller ring 010-3300 008.

 

Strukturerat anbudsarbete för att vinna fler anbud

HjulUpplever du att det är onödigt komplicerat att skriva anbud? Det är t ex svårt att få ett grepp om vad som ska göras, hur mycket interna resurser som krävs, hur får vi in det i det dagliga arbetet, hur säkerställer vi att alla drar åt samma håll, etc.

Känner du igen dig så arbetar du säkert på en av de otaliga företag där ni inte har tagit fram rätt anbudsrutiner som ni kan använda. Med rätt arbetssätt, processer och verktyg som stöttar er i utarbetandet av anbud får ni ett skräddarsytt anbudsstöd som ni kan tillämpa i alla typer av anbud, privata offerter eller offentliga upphandlingar.

Shipleys kunder minskar oftast antalet nedlagda timmar på anbudsarbete med 30 % efter implementeringen av en företagsspecifik anbudsprocess. Samtidigt ökar de antalet vunna anbud med mer än 20 %. Är du nyfiken på hur? Kontakta oss!

 

Analysera dina anbud för en objektiv bedömning

Upplever du att ni inte alltid vet varför ert företag vinner vissa anbud, men förlorar andra? Går ni vidare med nya anbud utan att fundera på varför det ser ut så? Har ni någonsin funderat över hur ni kan öka kvaliteten på era anbud?

Det är ofta svårt att veta exakt varför man inte vinner en viss upphandling. Informationen som kommer med tilldelningsbeslutet är inte alltid så förklarande. Ni kanske gör egna interna utvärderingar, men det är svårt att göra dem objektivt. Många anbudsgivare upplever att de gör allt rätt, men de vinner ändå inte.

BidBenchShipleys BidBench® Analys ger er objektiv input till förbättringar som ni kan tillämpa redan i ert nästa anbud. Baserat på två eller tre av era inlämnade anbud analyserar vi 7 huvudområden på 32 mätpunkter som vi analyserar enligt Best Practice. Vi tar fram en detaljerad rapport och håller en genomgång hos er där vi går igenom analysen. Ni får direkt objektiv information om hur era inlämnade anbud uppfattas, vilka styrkor och svagheter ni har, samt hur ni kan arbeta vidare med dessa för att öka era vinstchanser i kommande anbud.

Våra kunder får tydligt ökade vinstchanser genom att förstå vad som fungerar, och vad som ska förbättras i kommande anbud. Med 45 års erfarenhet har vi samlat in data och insikt i vad som utgör ett vinnande anbud. Läs mer om hur vår BidBench® Analys hjälpte Aarsleff Rail att vinna fler affärer. För mer information om Shipleys BidBench®, maila eller ring 010-3300 008!