Om Shipley

Vi ger dig hjälp att skriva anbud som vinner! Det är vad som driver oss i vårt arbete sedan vi startade i Sverige 2011. Idag är vi 5 anbudskonsulter som täcker hela Sverige.

Shipleys kunder vinner fler affärer

Vi arbetar för företag och verksamheter i alla branscher – både stora och små. Genom åren har vi hjälpt företag med att vinna kontrakt från 300 000 till 3 miljarder kronor.

Shipleys duktiga anbudskonsulter arbetar dagligen ute hos våra kunder, antingen personligen eller digitalt. Vi kan ta alla olika roller i anbudsprocessen:

  • Anbudsstrateg
  • Bid Manager
  • Anbudsskribent
  • Projektledare
  • Granskare.

Vi hjälper våra kunder att ta fram säljstrategier som proaktivt påverkar den kommande upphandlingen. Det är t ex genom RFI, Request for Information, eller förhandsinformation genom kontakt med beställaren. Målet är att vår kunds lösning ska bli efterfrågad i upphandlingen.  Hos en del kunder utvecklar vi säljprocesser i tätt samarbete med kunden så att inget faller mellan stolarna samt att alla medarbetare använder samma terminologi och drar åt samma håll. Allt för att öka din säljorganisations framgångar i anbudsarbete, privat som offentligt. Läs mer om hur strukturerat anbudsarbete ger resultat.

Vi är globala och hjälper dig att vinna svenska och internationella affärer

Shipley Sweden ingår i den nordiska koncernen Shipley Nordic med huvudkontor i Köpenhamn. Vi ingår i internationella Shipley Associates med huvudkontor i Salt Lake City, USA. Där startade Shipleys resa med sälj- och anbudsarbete. Idag är vi världens största konsultverksamhet inom området och vi hjälper företag runt om i världen med att vinna affärer för mer än 350 miljarder US dollar per år.

I Sverige är vi ett team av erfarna och Shipley-certifierade anbudskonsulter. Vi har alla en bakgrund från olika branscher i näringslivet där vi har arbetat som Bid Managers, Capture Managers, Projektledare, Anbudsskribenter, mm. Vi är anbudsspecialister, det är vår specialkompetens och vi arbetar i alla branscher. Vanligtvis teamar vi upp oss där en konsult hjälper kunden med att skriva texter, etc. En annan Shipley-konsult granskar anbudet för att få ”kundens = utvärderarnas glasögon” och gör en verklig extern granskning. På så sätt ser vi till att anbudet svarar på upphandlingens frågor för att få max-poäng på kvalitetsfrågorna.

Om du vill veta mer om Shipley är du välkommen att kontakta oss för ett samtal om hur vi kan hjälpa dig med att vinna nästa stora kontrakt.

Shipley-modellen ger hjälp att skriva anbud i alla lägen

Redan 1972 satte sig en grupp duktiga textskribenter, redaktörer och säljare i Bountiful, Utah i USA för att tillsammans ta fram ett arbetssätt för att vinna affärer. Anledningen var den ökade systematiseringen av offentliga inköp som senare blev USA:s formella inköpsregler, Federal Acquisition Regulation. Bakgrunden var att kunderna började förlänga skriftliga anbud som i sin tur utvärderades i konkurrens med övriga anbudsgivares offerter. Därför fanns det ett behov av att strukturera hur leverantörerna utförde sina säljinsatser för att säkerställa att urvalet blev baserat på öppna och likvärdiga kriterier.

Shipley ledde framtagandet av en modell, Shipley-modellen, som över tid har skapat en grund för modernt sälj- och anbudsarbete. Modellen och metodiken bakom har visat sig att vara det mest framgångsrika sättet att vinna kontrakt i konkurrens med andra leverantörer. Shipley-modellen täcker hela säljprocessen från go-to-market strategier, kundkontakter och säljstrategier, anbudsskrivning och förhandlingar.

Shipley-modellen omfattar

Varje steg i Shipley-modellen omfattar

  1. tydliga beskrivningar av syftet
  2. steg-för-steg anvisningar på vad som ska göras och hur
  3. instruktioner för användning av befintliga verktyg
  4. nästa steg för att gå vidare.

Modellen förfinas kontinuerligt. Nya, moderna verktyg tas fram, gamla arbetssätt uppdateras enligt dagens metoder. Men grunden består, kraven från upphandlarna varierar från upphandling till upphandling, och Shipley-modellen går alltid att tillämpa. Vi tillämpar Shipleys verktyg beroende på vår kunds behov. Vi är lyhörda och anpassar vårt arbetssätt till vår kund. Hur vi gör det är alltid samma, Shipley-modellen.

Idag anses Shipley-modellen vara internationell best practice och den är grunden till den oberoende certifieringen som görs av Association of Proposal Management Professionals, APMP. Vi använder modellen själva i de 88 länder som vi idag är aktiva i. Och, i alla möjliga branscher.

Vi tycker själva att Shipley-modellen är för bra för att enbart hålla den till oss själva. Därför håller vi regelbundet öppna utbildningar och Shipleys olika böcker går även att köpa genom oss. Vår populäraste bok är Shipley Proposal Guide som från A till Ö beskriver hur ett företag skriver vinnande anbud. Den ingår naturligtvis när du går på vår grundutbildning, Vinnande Anbudsskrivning.

På vår utbildning, Vinnande Sälj- och Anbudsstrategi ingår boken Shipley Capture Guide. Den riktas till de som arbetar som Capture Manager, dvs strategiskt arbete för att proaktivt ta fram säljstrategier för att påverka kunden innan upphandlingen. Ibland påbörjar innovativa företag Capture-arbetet flera år i förväg, t ex för att få svenska kommuner och regioner att ta till sig ny teknologi eller nya lösningar.

Från den tidiga starten på mitten av 70-talet har rollerna som Capture- eller Bid Manager vuxit från att vara tillfälliga arbetsuppgifter till att bli fasta tjänster hos många större företag. 1988 tog några amerikanska företag initiativet till APMP, Association of Proposal Management Professionals. Helt enkelt en förening för de som dagligen arbetar med anbudsarbete, antingen proaktivt som Capture Manager, eller som Bid Manager. På svenska använder vi ofta titeln Bid Manager, eller Anbudschef  i dagligt tal.

Shipley har sedan start varit en av APMP:s huvudsponsorer och idag kan du utbilda och certifiera dig enligt APMP Professional Certification Program. Kontakta oss om du är intresserad!