Aarsleff Rail optimerar sin win-rate genom Shipleys analys av 7 anbud

Som en av Danmarks ledande leverantörer till Banedanmarks infrastrukturprojekt vinner Aarsleff Rail många anbud – men förlorar också några. Konkurrensen hårdnar i branschen och nya leverantörer försöker komma in på den danska marknaden. För att fortsatt kunna hålla fast som en ledande aktör är det viktigt för Aarsleff Rail att fortsatt utveckla sin kompetens inom anbudsskrivning.

Aarsleff Rail insåg att de hade ett behov av att få en extern analys över hur utvärderarna uppfattar deras anbud. På så sätt ökade de sin förståelse hur de skulle kompetensutveckla sig inom de ”mjuka” områdena i anbuden. Målet var att öka sina poäng vid kvalitetsutvärderingar – och på så sätt vinna fler affärer. Aarsleff Rail hade dessutom behov för att sprida kompetensen brett inom organisationen för att säkra att de nya kunskaperna blev förankrade i kommande anbud.

Shipley utgick från Aarsleff Rails behov och tog fram ett förbättringsarbete för kommande anbud

Shipley satte sig in i Aarsleff Rails behov och utmaningar på den allt mer pressade marknaden. Med BidBench® analysverktyg gjordes en grundlig analys av 7 utvalda och redan inlämnade anbud samt utvärderingsrapporter. Där såg Shipley snabbt utmärkande mönster och trender baserade på upphandlarnas utvärderingar. T ex vilka fel och brister som utvärderarna påpekade; inom vilka områden (organisation, metoder, kvalitet, etc) som positiva & negativa kommentarer och betyg ges; samt genomgående mönster och trender.

 

”Genom ett professionellt och framgångsrikt samarbete har Shipleys analys hjälpt oss att uppdatera vår baskunskap inom anbudsskrivning, och deras slutsatser har gett oss verktyg till att optimera våra anbud ytterligare i framtiden.”

 

Kim Bruun
Kontrakts- och anbudschef

 

Genom workshops med företagsledningen och berörda medarbetare från olika avdelningar, gavs alla kännedom om anbudsanalysens resultat. Samtidigt presenterade Shipley vad som kan förbättras och hur. Resultaten från analysen är nu brett förankrad i organisationen och används av alla olika anbudsteam när nya anbud skrivs, vilket ökar win-raten.

Shipleys anbudsanalys har bidragit till att alla involverade numera har en gemensam terminologi och förståelse för anbudsarbete. Det stöttar ytterligare samarbetet inom organisationen vilket resulterar i en mer effektiv och framgångsrik anbudsutveckling.

Aarsleff Rail är specialiserade inom infrastrukturprojekt för järnvägen. Med över 550 medarbetare i Danmark samarbetar företaget med internationella partners när de ökar värdet för deras kunder. Aarsleff Rail är en del av Aarsleff-koncernen, specialiserade i planering och utförande av stora och komplexa projekt inom infrastruktur, klimatanpassning, miljö-, energi-, bygg- och anläggningsarbete.