Kurskalender

Trycket är hårt på våra utbildningar till hösten. Vi håller ett antal företagsspecifika utbildningar och vissa datum för de öppna utbildningarna kan behövas justeras. Vi håller alla kursdeltagare uppdaterade om eventuella justeringar.

Välkommen med din anmälan!