Så här i Corona-tider

Det är dags att se över hur du vinner framtida anbud!

Pandemin, eller krisen som en del refererar till, påverkar många verksamheter negativt. Men, det finns trots allt några ljuspunkter. Nu finns det en unik möjlighet att se över arbetssättet och hur vi vanligtvis gör affärer. Kan vi göra våra digitala möten mer effektiva? Arbetar vi på rätt sätt? Kan vi arbeta smartare och mer effektivt?

Det är nu som vi kan omdefiniera sättet vi arbetar på och utveckla nya strategiska och innovativa metoder. Ett av de viktigaste områdena vi kan optimera är vårt säljarbete.

När vi återgår efter pandemin kommer med säkerhet konkurrensen om att få nytt fotfäste på marknaden att öka. Här är det viktigt att ditt företag är bäst förberett på att vinna anbud.  Därför ska du ställa dig frågan: “Skriver vi anbud som vinner? Och, gör vi det på det mest effektiva sättet?

 

Analysera tidigare inlämnade anbud

Ett sätt att avgöra det på är att se tillbaka, analysera tidigare inlämnade anbud, lära er av det och förändra ert framtida arbetssätt.  Målet är att förstå:

  • Trender, dvs vilka typer av anbud eller upphandlingsunderlag får ni vanligtvis negativ feedback eller låga poäng på?
  • Vad behöver ni förbättra i framtida anbud?
  • Trender, dvs vilka typer av anbud eller upphandlingsunderlag får ni vanligtvis positiv feedback och höga poäng på?
  • Vad kan ni återanvända och göra minst lika bra i kommande anbud som de ni fick toppoäng på?

Shipleys erfarenhet är att en grundlig anbudsanalys identifierar era viktigaste förbättringsområden för verksamhetens kommande anbud. Analysen ger en strukturerad grund för kommande förbättringsarbete och utveckling, baserat på upphandlarnas verkliga utvärderingsrapporter och beslut.

Det är få företag som arbetar med strukturerad uppföljning av tidigare inlämnade anbud. Det kan vi på Shipley hjälpa er med. Vi är världens ledande anbudsspecialister och vi hjälper leverantörer att utveckla och skriva vinnande anbud. Och, vi har stor erfarenhet med att använda tidigare anbud för att skapa insikt och kunskap som utvecklar företags säljarbete. Läs mer här om hur vi hjälpte en av våra kunder.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur Shipley kan hjälpa dig! Maila eller ring 010-3300 008 för att veta mer om hur en anbudsanalys ger dig insikt och verktyg för att skriva fler vinnande anbud i framtiden!