Tjänster och byggentreprenader upphandlas mest i Sverige

Förra året, 2021, annonserades 18 421 upphandlingar i Sverige. 43,1 % gällde upphandlingar av olika slags tjänster.  Inom byggentreprenader / anläggningsarbete skedde 5861 upphandlingar, dvs 22,5 %.

Majoriteten av Shipleys kunder anlitar oss för att vinna kontrakt inom tjänste- och byggentreprenad. Men, vi arbetar även inom andra områden. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig!