Så här skriver du anbud som vinner!

Beroende på vilken typ av upphandling du svarar på så måste du tänka på lite olika saker. Tre grundläggande principer måste du tillämpa oavsett:

  1. Anpassa strukturen i ditt anbud till kundens utvärderingsprocess
  2. Var kundorienterad när du skriver, skriv för kunden
  3. Korrekturläs löpande för att förbättra anbudets kvalitet, innehållsmässigt och språkligt.

 

Anpassa strukturen till utvärderingsprocessen

Kom ihåg att du blir utvärderad på det du skriver här och nu – för just det här anbudet. Tidigare meriter tas inte hänsyn till förutom eventuella referenser som du ska lämna. Utgå från hur förfrågningsunderlaget ser ut. Tycker du att det är en knasig ordning och du vill ”rätta upp” den – gör inte det! Följ den givna strukturen.

Genom att följa strukturen får kunden information i den ordning som de vill ha den. Det blir lättare för dem att hitta informationen de söker. Ditt anbud uppfattas ditt mer positivt när du har följt ”mallen”.

 

Skriv kundorienterat

Du måste skapa dig en bild av kunden, definiera vem det är och vilka kundbehov som finns. Är det flera personer i målgruppen? Utvärderarna är i vilket fall din primära kund! Du måste komma igenom nålsögat hos dem. Framgår det varför de efterfrågar det som står i förfrågningsunderlaget? Vilka problem löser du genom ditt erbjudande?

När du skriver kundorienterat sätter du dig i kundens situation och det blir enkelt att beskriva ditt erbjudande och vilka fördelar det har. Målet är att, när kunden läser ditt anbud, känner: Det här är det vi vill ha! De förstår precis vad vi behöver!

Tänk på att beskriva ditt erbjudande så bra och tydligt som möjligt. Även om upphandlaren har varit otydlig i frågeställningen så finns det inga luckor eller oklarheter i ditt svar som stöder en eventuell överprövning.

 

Korrekturläs innehåll och språk löpande

Med regelbunden kontroll av innehållet blir det tydligt vad du behöver förbättra. Nya formuleringar eller förtydliganden, stryka text eller flytta den till en annan del av anbudet är vanliga åtgärder. Glöm inte språket! Se till att du använder samma tempus genomgående. Alltså, vilken tidsform som du använder, nutid/dåtid, aktivt/passivt, etc.

Regelbunden korrektur och iterativt arbete, dvs i omgångar, ger snabbt resultat. Det blir tydligt vad du behöver arbeta om samt ”luckor” i anbudet identifieras. Ett bra språk och ett rättstavat anbud uppfattas mer positivt vid utvärderingen.

 

Det här och mycket annat lär du dig på vår basutbildning, Vinnande Anbudsskrivning.  Hör av dig via mail eller ring 010-3300 008 om du vill veta mera!