Intresset för upphandlingar ökar i Sverige

Enligt ny statistik från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket var det 2020 i genomsnitt 4,9 anbudsgivare per upphandling, jämfört med 4,1 år 2017. År 2020 annonserades närmare 18 000 upphandlingar och kommunerna stod för 7 av 10 annonserade upphandlingar.

Vill du göra affärer med det offentliga och vill skriva anbud som vinner? Kontakta oss så hjälper vi dig att göra affärer!