Hur ska jag skriva anbud för att vinna?

Den frågan har nog de flesta som arbetar med anbud och offentlig upphandling frågat sig! Och, den är lika relevant i privata upphandlingar!

Grundläggande principen i offentlig upphandling, och som skiljer sig från den privata, är att det är endast ditt anbud som du skickar in som bedöms och utvärderas! Inte dina tidigare leveranser, inte din befintliga affär, inte dina relationer med upphandlarna, etc – utan endast ditt anbud som du skriver här och nu – och lämnar in förstås!

Det handlar alltså om att göra ett riktigt bra anbudsarbete! Tidsramen är ofta ganska kort, och det är inte alla företag som har ett dedikerat anbudsteam. Ofta hamnar anbudsarbetet på toppen av allt annat! Det låter bekant för de flesta enligt vår erfarenhet!

Hur ska jag tänka för att skriva vinnande anbud?

Kom ihåg att det är ett säljarbete som du håller på med. Du ska övertyga kunden, dvs upphandlarna – och utvärderarna, att du har den bästa lösningen.  Att din lösning är den optimala som möter kraven, och bättre än konkurrenternas! Alltså, en säljande text som övertygar. Här kommer tre starka tips:

  • Skriv kort och koncist, dvs tydligt och utan långa utläggningar
  • Beskriv vilka fördelar kunden får med din lösning, ge exempel
  • Tänk på att använda kundens/upphandlarnas språk i din text – och inga förkortningar!

Vill du veta mera? Kontakta Shipley via mail eller på 010-3300 008