Hur får jag med alla krav i upphandlingen?

Att säkra att ditt anbud överensstämmer med alla krav ställda i upphandlingen är ofta ett omfattande arbete. Men det är värt varje minut! Det handlar om att kontrollera att alla instruktioner i förfrågningsunderlaget, FFU, är uppfyllda. Allt ifrån radavstånd och typsnittsstorlek i inlämnat material till att beskriva tekniska krav i din lösning.

Alla ska-krav som är uppställda måste du svara på – annars blir du diskvalificerad. Om du inser att du inte kan uppfylla ska-kraven i en upphandling – avbryt genast! Något annat är slöseri. Är ingen kvalificerad att lämna anbud, dvs har uppfyllt alla ska-krav, så blir det ingen tilldelning av kontrakt. Upphandlingen går förhoppningsvis om med andra krav.

 

Säkra kraven i en kravmatris

Det finns tre saker du kan göra för att säkerställa att ditt anbud uppfyller alla krav. Börja med att göra en tabell, gärna i Excel:

  1. Lista alla kraven i förfrågningsunderlaget. Använd numreringen från FFU och lista varje krav i tur och ordning. Läs varje kravställning flera gånger, den kanske har fler krav i en och samma mening. Produkten ska …… samt kunna användas ……. (två separata krav som båda ska uppfyllas).
  2. Skilj ska- och bör-krav för sig. Ska måste du uppfylla, bör är ett önskemål.
  3. Markera var du beskriver hur du uppfyller kraven i ditt anbud.

Nu har du koll! Du har överblick på vilka krav du ska svara på och var du gör det. Och, är det en stor och omfattande upphandling finns det ibland möjlighet att skicka med din kravmatris i anbudsmaterialet. Det gör det lättare för utvärderarna att säkerställa att du är kvalificerad och går vidare till själva utvärderingen. Det här och mycket annat lär du dig i Shipleys utbildning Vinnande Anbudsskrivning.

Vill du veta mer? Maila eller ring till oss på 010-3300 008!