Wilzéns Tropikhuset Linköping

Wilzéns vinner alla anbud sedan samarbetet med Shipley startade

När Wilzéns tidigare hade frågor om anbud vände de sig till upphandlings- och anbudsjurister, men de var inte till mycket hjälp vad gäller anbudsskrivning. De saknade framför allt kunskap om kvalitetsutvärderingar, dvs mjuka värden som t ex kvalitetssystem och miljöarbete och hur det skulle beskrivas i anbuden.

Wilzéns uppfattar Shipley som en värdefull partner som tar upphandlarens perspektiv, granskar texterna ”med kundens glasögon” och kommer med förslag på ändringar och förbättringar. Företaget vann ett stort och viktigt ramavtal på fler hundra miljoner kronor när Shipley framför allt hade arbetat med frågorna som utgjorde kvalitetsutvärderingen. Där fick Wilzéns maxpoäng och vann. Just nu är böckerna fyllda med jobb för Wilzéns, sedan samarbetet med Shipley startade har de vunnit alla anbud!

Tryggheten med att få med sig svar på alla frågor, samtidigt som alla beskrivningar blir riktade till de som ska utvärdera känns mycket bra. Tillförlitligheten med att arbeta med Shipley som har stor erfarenhet och kunnande om offentliga upphandlingar är ett stort värde för Wilzéns. ”Vi får en lista via mail om vad som ska göras. Det är hur bra som helst.”

 

”Vi är duktiga på att räkna på pris och göra kalkyler, men vi kan inte göra lika bra beskrivningar vid kvalitetsutvärderingar, vi har inte den kompetensen. Vi är så nöjda så att jag har rekommenderat Shipley till andra företag.”

 

Andreas Wilzén

VD, Wilzéns Byggtjänst AB

 

Shipley arbetar alltid ur slutkundens/utvärderarens perspektiv. Allt för att Shipleys kund ska få högsta poäng och vinna vid mervärdes- och övriga upphandlingar. Då kräver utvärderaren utförliga beskrivningar t ex på hur arbetet ska utföras, hur leverantören lever upp till ställda krav och vad det innebär för projektet. Idag har Wilzéns och Shipley ett ramavtal som gör det enkelt inför nästa upphandling, ett mail med förfrågningsunderlaget så är samarbetet igång.

Wilzéns, baserade i Linköping, startade år 2001 och består idag av flera operativa verksamheter – Bygg, Mark, Måleri och HTC-slipning. Genom åren har uppdragen stadigt utökats, både i antal, bredd och omfattning, bland annat i form av ramavtal och större entreprenader. Idag omsätter Wilzéns 300 miljoner och har ett sjuttiotal engagerade medarbetare. 2012 blev Wilzéns Byggtjänst nominerade till Gasellen, som ett av de snabbast växande företagen i regionen.