YKB-utbildning av förare

UAAB använder Shipley för att anpassa sin utbildningsplan enligt nya EU-regler

Transportstyrelsen ändrade utbildningskraven för Yrkesförarkompetens, enligt nya EU-regler beskrivna i TSFS 2020:29. För UAAB Utbildning AB och andra godkända YKB-utbildare krävdes en anpassning till nya förordningen med bland annat nya och förstärkta utbildningsinsatser inom vissa moment.

UAAB hade tidigare samarbetat med Shipley när de hade kört fast med att ta fram sin utbildningsplan för YKB-utbildning. Det var framför allt vissa utbildningsmoment där detaljerade beskrivningar skulle göras som ställde till det för UAAB. Shipley satte in sig i regelverket och anpassade beskrivningarna så att de beskrev UAAB:s utbildningar och samtidigt levde upp till de ställda kraven.

Nya EU-regler implementerades i maj 2020 och enligt förordningen skulle en uppdaterad ansökan med ytterligare utbildningsmoment tas fram för att UAAB överhuvudtaget skulle kunna bedriva vidare YKB-utbildning. UAAB kontaktade Shipley på nytt för att ta fram beskrivningar på hur de nya reglerna skulle implementeras i undervisningen av yrkesförare. Genom ett tätt samarbete mellan UAAB och Shipley kunde en komplett ansökan lämnas in i tid. Vid båda tillfällena skedde hela samarbetet via mail och telefon.

 

”Samarbetet med Shipley fungerar så smidigt och bra.
Eftersom vi hade samarbetat tidigare visste jag att Shipley är enormt duktiga och skulle få till det igen.
Jag tvekar inte att använda Shipley nästa gång.”

 

Chatarina Bäckman

VD, UAAB Utbildning AB

 

Shipley avlastade UAAB genom att självständigt sätta sig in i Transportstyrelsens nya krav och det gällande regelverket. Sedan granskade Shipley den befintliga utbildningsplanen och gav förslag på vilka beskrivningar som skulle göras om eller läggas till. Genom att intervjua instruktörerna dokumenterades de nya och förändrade beskrivningarna av de olika utbildningsmomenten. Efter slutligt godkännande av ledningen var UAAB:s nya Utbildningsplan för Yrkesförare färdig att skickas in till Transportstyrelsen. Som ett resultat kan UAAB fortsätta att utbilda yrkesförare i sina utbildningar.

UAAB Utbildning AB är ett familjeföretag baserat i Härnösand. Förutom YKB-utbildningar håller UAAB maskin- och truckutbildningar för stora som små företag samt privatpersoner. Företaget arrangerar även HLR samt
D-HLR-utbildningar.