Sweco vinner förstudie för utvidgningen av E20 Amager

Det danska Vägdirektoratet upphandlade en genomförbarhetsstudie för utvecklingen av motorvägen E20 Amager. För Sweco var uppdraget viktigt, dels rent affärsstrategiskt, men också som ett tillfälle för att utöka det goda samarbetet med Vägdirektoratet.

Sweco valde att teckna avtal med Shipley för att säkerställa att Swecos kvalifikationer och förståelse för den upphandlade uppgiften kommunicerades på rätt sätt och i linje med vad danska Vägdirektoratet begärde. För Sweco var det viktigt att få en objektiv granskning av de två dokumenten som skulle utvärderas, genomförandebeskrivningen och organisationsupplägget. Shipleys roll blev att genomlysa dokumenten och stämma av att de överensstämde med det som upphandlarna frågade efter, samt att Swecos förståelse av uppgiften och erbjudande tydligt framgick. Särskilt fokus gavs på själva skrivandet av texten samt Shipleys objektiva och externa granskning, istället för en intern bedömning av eget material.

”Shipleys rådgivning gav en god förståelse för de viktigaste skillnaderna mellan en traditionell ingenjörsrapport och ett riktat anbud. Dessutom säkerställde Shipleys granskning en mer exakt och objektiv beskrivning av Swecos erbjudande. Shipleys råd var pricken över i.”

 

Mathias Sdun
Projektchef, Roads East, Traffic Planning

 

Shipley granskade dokumenten noggrant och gav rekommendationer på att strukturera och formulera om delar av texten. Detta resulterade i att Swecos erbjudande och expertis tydligt framgick. Shipley använde sitt BidBench® analysverktyg för genomlysningen. Slutsatsen var bland annat att strukturen för båda dokumenten skulle vinna mycket på att göras om. Resultatet blev att Swecos viktigaste säljbudskap först togs fram. Det danska Vägdirektoratets frågor behandlades mer ingående och mervärdet från Swecos lösning framgick tydligt för varje fråga.

Uppdraget kan beskrivas som ett nära och konstruktivt samarbete mellan Sweco och Shipley under kort period. Sweco lämnade in det vinnande anbudet, som kännetecknades av en struktur som var enkel att hitta i och utvärdera med tydliga svar och beskrivningar på frågorna. Vägdirektoratet satte stort värde på Swecos värdeskapande tillvägagångssätt och kundfokuserade lösning

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Sweco levererar kvalificerade tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur och utför tiotusentals uppdrag i 70 länder runt om i världen för att säkerställa rent vatten, effektiv infrastruktur och hållbara energilösningar.