Logistikbolaget vinner fler privata upphandlingar

Köpcentret i södra Stockholm var mycket nöjda med Logistikbolagets smarta logistiklösning för hela kedjan från inkommande gods till återvinning. Logistikbolagets interna godsflöde ser till att leveranser kommer in till butikerna enligt önskemål. Samtidigt tar  de hand om återvinning och eventuellt avfall och hanterar det. När det var dags att förnya köpcentrets kontrakt på logistiklösning, beslutade fastighetsägaren att göra en större privat upphandling som omfattade fyra köpcentrum i Stockholm.

Logistikbolaget insåg genast att de behövde hjälp för att kunna få in fyra starka anbud. De behövde hjälp med att ta fram en strategi för hur de skulle gå tillväga, samt att paketera sitt erbjudande till kunden. Shipley kontrakterades och fungerade som både projektledare och bollplank under arbetet.

Kunden efterfrågade en liknande logistiklösning till de övriga köpcentren som det befintliga. Eftersom fastigheterna ser olika ut, anpassade Logistikbolaget sitt erbjudande så de fyra anbuden avspeglade lokala krav och behov utan att tappa i kvalitet. Konkurrenterna analyserades och slutsatsen blev att lägga störst fokus på att noga beskriva kundvärdet, för både fastighetsägaren och butiksinnehavarna i anbuden. Shipley tog på sig ”kundens glasögon” och såg till att kundnytta och relevanta mervärden blev tydliga i all fyra anbud.

Logistikbolaget vann tre av fyra anbud. Det var över deras egen förväntan och de är mycket nöjda.

 

”Det var väldigt lärorikt att samarbete med Shipley. Vi lärde oss att förstå vad som är viktigt, hur vi extraherar kundvärdet samt hur vi ska skriva till kunden. Det har vi haft stor glädje av efteråt och vi använder oss fortfarande av det.”

 

Lars Ivarsson

VD, Logistikbolaget i Sverige AB

 

Shipley tog en aktiv roll och började med strategiframtagningen genom att göra en Capture-analys tillsammans med Logistikbolaget. Först analyserade vi kunden, i det här fallet fastighetsägaren och hyresgästerna. Sedan gjorde vi en genomlysning av marknaden inklusive konkurrenterna och deras styrkor och svagheter. Baserat på strategin, tog vi fram en anbudsplan fram där vi listade vad som skulle ingå i de olika anbuden. Sedan började skrivarbetet.

Logistikbolaget är baserade i Stockholm och har också verksamhet i hela Malmö. Fokus ligger på kundanpassade cirkulära lösningar för varuflöden och återvinning i alla typer av fastigheter, t ex köpcentrum, kontorsfastigheter, gatubutiker, järnvägsstationer och byggarbetsplatser. Lösningarna utformas med utgångspunkt i LEAN och flödesoptimering.