Kundbild Hygien Bygg

Hygien Bygg Telge vinner ramavtal med Specialfastigheter

När Specialfastigheter upphandlade ramavtal för bygg- och måleritjänster gjordes först en prekvalificering av anbudsgivare. För att bli kvalificerad fick Hygien Bygg lämna in utförliga beskrivningar av sitt säkerhets- och hållbarhetsarbete. Processer och arbetssätt beskrevs genom KMA-planen, Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö och med detaljerade beskrivningar av den.

Hygien Bygg hade redan ett samarbete med Shipley vilket var en förutsättning för att de på ett effektivt sätt kunde få fram korrekt och komplett material, både för prekvalificeringen och sedan för själva anbudet. Med fokus på utvärderingskriterierna och KMA satte Shipley igång med att projektleda arbetet. Genom att utgå från kundens behov, terminologier och sätt att uttrycka sig, beskrevs arbetsmetoderna ingående. Genom beskrivningar på hur Hygien Bygg arbetar i säkerhetsklassade miljöer kvalificerade de sig och gick vidare till utvärderingen av anbudet.

De inkomna anbuden utvärderades och poängsattes inom fyra områden: pris, projekterfarenhet & referenser, arbetsmetoder samt säkerhet. Hygien Bygg hade vid utvärderingen inte det lägsta priset, men fick maxpoäng för sina beskrivningar, vilket resulterade i att de fick skriva ramavtal. Vid genomgången uttryckte beställaren ”Det här är det bästa anbudet jag har sett”.

 

Vårt samarbete med Shipley har gett oss stor nytta. Nu har vi grunden att stå på och vi vet hur vi ska göra. Shipley är väldigt kompetenta, duktiga och erfarna. De vet vad som krävs, de är väldigt proffsiga helt enkelt.”

 

Nicklas Davén

VD, Hygien Bygg Telge AB

 

Shipley utgick från upphandlingsdokumenten och de ställda kraven. En aktivitetslista togs fram där arbetsuppgifterna fördelades mellan Hygien Bygg och Shipley för att få fram all fakta innan skrivarbetet påbörjades. På så sätt ramlande inget ”mellan stolarna” och alla beskrivningar innehöll rätt information, utan att bli för omfattande. Fokus låg på att korrekt beskriva hur Hygien Bygg arbetar och hur det överensstämmer med de ställda kraven.

Hygien Bygg Telge AB startades 2006 av sju delägare som tidigare hade varit anställda hos en stor arbetsgivare i Södertälje. Idag är de 45 anställda och har en omsättning på ca 200 miljoner. En viktig del av tillväxten har varit ramavtal som de vunnit via anbud. Idag använder Hygien Bygg Shipley för de mest komplexa anbuden, men övriga skriver de själva.