88 % av deltagarna ger Utmärkt i utvärderingen

Deltagarna på senaste öppna utbildningen i Vinnande Anbudsskrivning i januari 2022 ger toppbetyget Utmärkt i utvärderingen. Förutom fokus på kunden i anbudet är det framför allt strukturen med hur man bygger upp ett anbud, text- och bildhantering, layout och planering som lyfts fram.

Vill du veta mer om Shipleys utbildningar? Läs mer under Utbildningar