Shipleys Vinnande Anbudskrivning

Vinnande anbudsskrivning – hur man skriver anbud som vinner

Hur skriver du anbud som inte bara uppfyller alla krav och formalia? Hur skriver du konkurrenskraftiga anbud med fokus på kunden? Hur beskriver du kundnytta och mervärde och vad är egentligen ett vinnande anbud? Det och många andra frågor får du svar på i utbildningen Vinnande Anbudsskrivning.

Om kursen

Hur skriver man anbud som vinner är en aktuell fråga. Antalet upphandlingar ökar stadigt och detsamma gäller utvärderarnas krav på anbudens innehåll och kvalitet. Du behöver alltså skriva fler anbud där kvalitetskraven ständigt ökar. Men har du tillräckligt med resurser? På den här utbildningen lär du dig hur du skriver effektiva anbud med högre kvalitet. Alltså hur du gör rätt från början och skriver vinnande anbud.

Du måste inte bara beskriva det som kunden efterfrågar i upphandlingen för att vinna anbudet. Du måste också visa kunden att din lösning och erbjudande ger kunden ett högre värde än konkurrenternas lösning. För vid utvärderingen bedöms du bara på det du har skrivit i anbudet.

Utbildningen bygger på Shipley-modellen för vinnande anbudsskrivning. Den ger dig ett strukturerat arbetssätt att ta dig från planering av upplägget till skrivandet av själva anbudet. Vi lär dig hur du skriver kundfokuserat och hur du säkrar att att du besvarar alla kundens krav och behov baserat på din anbudsstrategi. Vi övar också på hur du lägger upp din text så att läsaren enkelt förstår ditt budskap och känner förtroende för dig som leverantör.

Anbudsarbete är ett team-arbete där flera kompetenser som ansvarar för olika delar ofta ingår. Därför går vi igenom olika metoder och verktyg för projektledaren som för varje enskild skribent. Vinnande Anbudsskrivning är vårt grundutbildning. Du kan sedan fortsätta på vår Vinnande Sälj- och Anbudsstrategi för att lära dig hur du arbetar proaktivt med anbud baserat på strategin du tar fram. Du kan även fördjupa dig med att gå vår utbildning Kundfokus och kundnytta. Där slipar du din argumentation på varför kunden ska välja dig och din lösning.

Kursmaterial för Vinnande Anbudsskrivning

Varje deltagare får en komplett uppsättning av kursmaterial:

  1. Kompendiet följer kursupplägget med bilder, förklarande texter, instruktioner och plats för anteckningar
  2. Case-samlingen kommer separat och innehåller allt case-material
  3. Shipley Proposal Guide använder du som uppslagsbok
  4. Ytterligare arbetsmaterial och mallar får du under utbildningen och i kompendiet.

På svenska utbildningar är kompendiet och case-samlingen på svenska. Shipley Proposal Guide är på engelska.

Du är välkommen att höra av dig om du har frågor på våra utbildningar, maila eller ring 010-3300 008!

 

 

"En superkurs med många verktyg och best practise som direkt går att tillämpa i mitt företag"

Benny Lohse
Försäljningschef, Affecto

På kursen lär du dig

  • hur kunderna utvärderar anbud
  • vad ett vinnande anbud innehåller
  • hur du överför och tillämpar din säljstrategi i anbudsarbetet
  • hur du lägger upp anbudsarbetet så du tar fram ett skarpt anbud från början
  • hur du tillämpar beprövade anbudsmetoder och verktyg som ökar kvaliteten och minskar kostnaderna
  • hur du tar fram och använder dig av en anbudsmall som tydligt kommunicerar dina viktigaste säljbudskap.

Datum och plats

Pris

19.200,- kronor, exklusive moms.

Praktisk information

2 dagar från 9.00 till 17.00. Förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch ingår båda dagarna.

Anmäl dig till
Vinnande anbudsskrivning – hur man skriver anbud som vinner

Vinnande anbudsskrivning – hur man skriver anbud som vinner

Var vänlig fyll i korrekt mailadress för fakturering

Var vänlig fyll i namn

Var vänlig fyll i telefonnummer

Fler deltagare från samma företag

Var vänlig bekräfta affärs- och licensvillkoren

  Jag godkänner Shipleys Affärsvillkor och Licensvillkor. Läs mer om vår behandling av personuppgifter.